Przyczyny kryzysu uchodźczego

Przyczyny kryzysu uchodźczegoPrzyczyny kryzysu uchodźczego: W związku z napływem dużej masy nielegalnych imigrantów do Europy (kryzys uchodźczy) pojawia się pytanie – jaka jest przyczyna kryzysu uchodżczego?

Jako, że nie sposób w tej chwili przedstawić całej prawdy odnośnie przyczyn kryzysu uchodźczego (pewnie zna ją tylko pewna grupka wtajemniczonych osób) zajmijmy się tutaj kilkoma najciekawszymi hipotezami.

Przyczyny kryzysu uchodźczego – bomba demograficzna (broń „D”)

Przyczyny kryzysu uchodźczego

Osoby związane z wojskowością oraz ci, którzy specjalizują się w temacie obronności, spekulują, że obecny kryzys uchodźczy to nic innego tylko bomba demograficzna (broń „D”), która jest skutecznym narzędziem w tzw. wojnie hybrydowej.

Zwolennicy tej hipotezy, często podają ciekawy fakt warty rozpatrzenia – kilka lat temu wydano bardzo interesującą książkę pt. „Weapon of Mass Migration: Forced Displacement as an Migration Instrument of Coercion“ autorstwa Kelly M.Greenhill. W powyższej książce zawarte są informacje na temat wykorzystywania masowych migracji („uchodźców“) jako ważnej broni w wymuszaniu na pewnych krajach odpowiednich działań politycznych. Dowodzi się, że ta broń jest dosyć często wykorzystywana. Znawcy tematu nawet twierdzą, że wykorzystywanie czynnika demograficznego nie jest niczym nowym.

Czyżby przyczyną kryzysu uchodźczego było wymuszanie czegoś na Europie przez jakieś inne państwo?

Przykłady użycia broni demograficznej:

a) czystki etniczne – jedna z najbardziej popularnych aspektów użycia broni demograficznej. Polegają one na zmuszaniu mieszkańców jakiegoś terytorium do opuszczenia go. Co ciekawe czystki etniczne wcale nie muszą polegać na użyciu brutalnej siły, ale przykładowo – na „wymianie ziemi“, jak to miało miejsce w latach 60 tych, w Rożawie, na kurdyjskiej północy Syrii. Ludności tubylczej (Kurdom) oferowanio działki ziemi na pustyni w zamian za ich rdzenne ziemie, które nadano ludności arabskiej.

b) marsze migrantów – są to różne celowe przemieszczania się migrantów (osadników) do podboju określonych ziem. Przykładem mogą tu być tzw. „zielone marsze“ w 1975 roku migrantów marokańskich na ziemie Sahary Zachodniej. Kolonizacja ta przesądziła przynależność tych ziem do Maroka.

c) promocja aborcji na teranach okupowanych – używana np. w czasie II wojny światowej przez nazistów na terenach okupowanych przez nich a owa broń była skierowana przeciwko ludności tubylczej.

d) powstrzymanie prokreacji – broń ta może przybierać wyjątkowo brutalne formy, jakim są gwałty na kobietach wroga (np. wojna kongijska 10 lat temu), W tym przypadku chodziło o powstrzymanie prokreacji, gdyż wg miejscowych norm, takie kobiety objęte są społeczną anatemą.

e) masowa prokreacja – broń ta ma na celu promocję masowej prokreacji na danym terenie przez daną ludność. Wszystko po to by osiągnąć określony polityczny cel. Jednak nie zawsze broń ta przynosi skutki, takie jakie chce dana grupa stosująca ową broń. Przykładem może tu być lider szyickiej rewolucji, ajatollah Chomeini, który chciał zastosować masową prokreację (Iran, 1979 r.), ale akurat nie udało mu się tego dokonać, tak jak to było zamierzone.

Zwolennicy hipotezy o zastosowaniu w Europie bomby demograficznej niepokoją się o dalsze losy naszego kontynentu i rdzennej ludności tam zamieszkałej. Można bez trudu zauważyć rosnący dynamicznie przyrost naturalny muzułmanów w Europie a jednocześnie spadek dzietności (i zamożności) ludności krajów europejskich. Jednocześnie zwolennicy powyższej hipotezy przytaczają fakt, że salafici (czyli ci najbardziej radykalni muzułmanie) są finansowani przez bogate kraje Półwyspu Arabskiego, i tym samym są wykorzystywani do głównego celu jakim jest islamizacja Europy. Na Starym Kontynencie ma być wprowadzony szariat i wykorzeniona demokracja.

W powstaniu kryzysu uchodźczego, według zwolenników omawianej hipotezy, duży udział w zwielokrotnionym oddziaływania tzw. bomby demograficznej, mają mass media i różne akcje społecznościowe przez kogoś celowo kierowane. Najpierw ogranicza się finansową pomoc dla uchodźców (na Bliskim Wschodzie jest ich co najmniej 17 mln), a potem daje się tym ludziom do rąk różne materiały reklamujące socjal w różnych europejskich krajach. Przedstawiają one potencjalnym migrantom przysłowiowe gruszki na wierzbie.

Ważną sprawą w kryzysie uchodźczym jest fakt finansowania tej olbrzymiej fali migracyjnej. Głównie na tym wszystkim zarabiają oczywiście przemytnicy. Znawcy temat twierdzą, że przerzut jednej osoby z Turcji do Grecji kosztuje ok. 8 tys. Euro, a jeśli dziennie granice przekracza 3 tys. osób, to można na tym interesie zarobić 24 mln euro. Co dziwne większość z tych przemycanych ludzi nie ma aż tylu pieniędzy. Kto za tym wszystkim stoi?

Niebezpieczne jest to, że kryzys uchodźczy jest wykorzystywany przez układy mafijne do przemytu narkotyków, jak też przez terrorystów z Państwa Islamskiego. Kryzys uchodźczy, a co z tym związane – masowy napływ uciekinierów, jest dobrą „przykrywką“ dla wyszkolonych terrorystów-dżihadystów. Tak było w Libii, gdzie wykorzystano tą możliwość, aby poprzez silną grupę terrorystów, pochodzących z Tunezji utworzyć tam pierwsze zręby Państwa Islamskiego. Tymczasem na Węgrzech, czyli w kraju „frontowym“ UE, tłum migrantów przy wsparciu lobby proimigracyjnego uniemożliwił jakąkolwiek konrolę i rejestrację.

Przyczyny kryzysu uchodźczego – hidżra

Jeśli chodzi o przyczyny kryzysu uchodźczego, to zwolennicy kolejnej hipotezy, twierdzą, że mamy do czynienia z tzw. Hidżrą.
Hidżra jest to zajęcie terenu wroga poprzez zasiedlenie. Przyczyną kryzysu uchodźczego jest wola islamizacji naszego kontynentu.

W początkowych fazach Hidżry muzułamanie pokojowo zasiedlają tereny, a gdy obrosną w siłę – nastąpi walka o dominację, czyli jihad ofensywny, poprzedzony jihadem defensywnym, kiedy to muzułanie jawią się jako grupa prześladowana i chcą coraz więcej praw.

Zwolennicy tej hipotezy twierdzą, że obecnie mamy do czynienia z stopniowym zasiedlaniem naszych ziem przez muzułmanów, dużą rolę odgrywa też ich masowa prokreacja, a celem tego wszystkiego jest zmiana Europy w islamski kontynent. Z tego względu o pomstę do nieba woła postawa europejskiej lewicy, która popiera islamskich imigrantów w tym osiedlaniu się na naszych terenach. Tylko patrzeć, jak w przyszłości utraci się na zawsze kontrolę nad własnym kontynentem, co może doprowadzić później do zagłady naszej cywilizacji.

Przyczyny kryzysu uchodźczego – służby specjalne

Zwolennicy tej hipotezy twierdzą, że kryzys uchodźczy powiązany jest z działaniem służb specjalnych. W większości obwiniają o to wszystko amerykańskie służby specjalne.

Warto zauważyć, że zwolennicy tej hipotezy podkreślają dużą rolę wydobywania ropy i gazu na Bliskim Wschodzie i co za tym idzie – walki wielkich mocarstw o wpływy w tych rejonach. Niezaprzeczalnym faktem jest, że Syria nie zgadzała się na budowę rurociągu przez swoje terytorium do Morza Śródziemnego. Z tego powodu, przy pomocy CIA powstało Państwo Islamskie, dokładnie na terenach, przez które biegł rurociąg. Warto przyjrzeć się tutaj – perorują zwolennicy tej hipotezy – zdjęciom i filmikom, na których, w nowych (i drogich) samochodach, pięknie umundurowani, ze świeżo zamocowanymi karabinami maszynowymi jeżdżą sobie „bojownicy islamscy“, szkoleni m.in w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że kilkaset nowych i drogich samochodów nie przyfrunęły nagle do tego islamskiego państewka. Skąd oni na to wszystko wzięli pieniądze?

Niepokój tej budzi fakt, że uciekinierzy to w 80% młodzi mężczyźni, w wieku 18-40 lat, posiadający paszporty syryjskie, z odpowiednim wpisem, zezwalającym na przekraczanie granicy. Jak wiadomo koszt przeprawy do Europy jest bardzo wysoki. Kto tym ludziom dał tyle pieniędzy?

Podobna sprawa jest z uciekinierami z Afryki – jak to możliwe, że ci biedni ludzie przeszli kilka tysięcy kilometrów przez pustynię. Kto zapewnia taką logistykę? Skąd taki ubogi Afrykańczyk ma wiedzieć, gdzie znajduje się czekająca na niego łódź, która przewiezie go do wymarzonego raju, jakim jest w jego oczach Europa?

Warto odnotować , że większość paszportów jest fałszywych i drukowanych w Katarze, po czym rozprowadzane są one przez bandy dżihadistów. A Katar jest kontrolowany przez Stany Zjednoczone. Zwolennicy tej hipotezy powołują się na przeciek z austrackich służb wywiadowczych, że emigracja syryjskich uchodźców do Europy została zorganizowana przez USA.

Zwolennicy tej hipotezy twierdzą, że obecnie obserwowany w Europie proces migracji, znany pod nazwą kryzysu uchodźczego, jest odpowiednio skoordynowanym programem, mającym na celu stworzenie podwalin nowego systemu ekonomicznego. Europa ma być zdestabilizowana poprzez pogłębiający się kryzys finansowy i bezrobocie. Milionowe fale emirantów mają obciążyć budżety bankrutujących państw czego efektem będą pogłębiające się konflikty społeczne, terroryzm i nacjonalizm.

Przyczyny kryzysu uchodźczego – George Soros

George Soros jest na tyle ciekawą postacią, że warto na jego temat napisać odrębny artykuł. W każdym bądź razie jest sporo ludzi twierdzących, że człowiek ten kryje się za obecnym chaosem w Europie. Jest on główną przyczyną kryzysu uchodźczego.

Warto odnotować, że George Soros jest amerykańskim finansistą żydowskiego pochodzenia, o dość pokrętnym życiorysie.
Oskarża się go o inspirowanie rozmaitych przewrotów politycznych. Ma on duży wpływ na polityków i często go można spotkać na salonach politycznych, w tym również i w Parlamencie Europejskim, w towarzystwie najbardziej prominetnych polityków.

Jakiś czas temu węgierski premier Wiktor Orban oskarżył Georga Sorosa o to, że finansuje działaczy, którzy zachęcają ludzi do wyjazdu z Bliskiego Wschodu, aby przyjechali do Europy i tym samym wywołują kryzys uchodźczy w Europie. Działacze ci obiecują tym biednym ludziom, że w Europie zastaną raj na ziemi.

George Soros, znany „filantrop“ finasuje różne organizacje takie jak W2EU, której pracownicy rozdawali mapki z trasami przez Europę.

Finansista ten jawnie głosi pogląd, że Unia Europejska potrzebuje przynajmniej kilku milionów imigrantów, aby przetrwać i wszystko wygląda na to, że swój pogląd wprowadza w życie.

Bardzo dziwne w tym wszystkim jest to, że fala uchodźców nie zmierza w stronę Izraela czy innych bogatych krajów arabskich. Zarówno Izrael jak i Arabia Saudyjska wypowiedziały się, że nie wezmą żadnych udchodźców i społeczność międzynarodowa odniosła się do tego ze zrozumieniem.

Zwolennicy tej hipotezy twierdzą, że „obecna inwazja islamska na Europę“ kierowana osobiście przez Sorosa, prędzej czy później skończy się jakimś przewrotem. Oskarżają go za wspieranie muzułmańskiej wojny hybrydowej i za przygotowywanie „rozlewu krwi“, który za jakiś czas będzie miał miejsce w Europie.

Warto wiedzieć, że zwolennicy tej hipotezy powołują się na raport z 12 maja 2016 r. pt. „Zarządzanie migracji i egzekwowania. Przegląd Portfolio“ (the “Migration Governance and Enforcement Portfolio Review”). Soros sfinansował też organizacje o nazwie Międzynarodowa Migracyjna Inicjatywa (w skrócie: IMI). Ze sprawozdania wewnętrznego z Open Society Foundations (międzynarodowy fundusz hedgingowy) można dowiedzieć się jak Soros finansował otwarcie światowych tras i korytarzy nielegalnej migracji.
Powyższy raport ma ponoć dowodzić, że masowa nielegalna migracja jest wspierana finansowo przez G. Sorosa.

Zwolennicy tej hipotezy wskazują na fakt, że kanclerz Niemiec – A. Merkel, często konktaktowała się z Sorosem w sprawach organizacji migracji muzułmanów do Europy. To właśnie ona nakazywała zapraszać p. Sorosa na różne spotkania, posiedzenia w różnych organach UE.

Tak się złożyło, że organizacja IMI opracowała powyższy i kontrowersyjny raport, który niespodziewanie wyciekł do mediów światowych. Na jego podstawie można dowiedzieć się o świadomym organizowaniu nielegalnych „korytarzy migracyjnych“ do Europy. Zatrudnieni specjalni agenci organizują nielegalną migrację z wielu regionów geograficznych. Celowo tak to wszystko organizowano, żeby w wielu miejscach był tłok migracyjny, który osłabia organy kontroli granicznej, tak aby trzeba było być zmuszonym wspuszczać wszystkich „jak leci“.

Jak widać, jest kilka ciekawych hipotez na temat tego, co kryje się za tym całym kryzysem uchodźczym. Moim zdaniem warto o nich wiedzieć. Jednak, jak zostało zaznaczone na początku – to są tylko hipotezy. Jaka jest prawda odnośnie kryzysu uchodźczego – zapewne o niej tak szybko się nie dowiemy. Ale warto mieć swoje własne zdanie na ten temat.

Warto zajrzeć:

http://www.infowars.com/soros-behind-muslim-takeover-of-west

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.